Audiopohádky

457px-Welteorchestrion1862Lidová slovesnost (i pohádky) se do začátku 20. století šířila vyjma knih jen ústním vyprávěním. Především technologická revoluce 20. století však mnoho věcí změnila.

Za prvním zařízením na přehrávání zvuku můžeme považovat Orchestrion (dochované z 18. století, byly pravděpodobně i starší). Záznam byl na děrovaném kotouči, později výměnných hracích válcích přičemž na každém z válců byla jiná melodie. Jejich vývoj zřejmě souvisí s rozvojem varhan.

EdisonPhonograph
Roku 1877 vynalezen T. A. Edison fonograf – první možnost alespoň částečně nahrát záznam. Nahrávání probíhalo na válečky, délka záznamu byla cca 3–4 minuty. V roce 1878 podal T. A. Edison patent na princip gramofonu, samotný přístroj sestrojit E. Berlinek, do roku 1929 konkuroval fonografu, s rozvojem elektroniky se stal nejvýznamějším přehrávačem zvukových záznamů od počátku 20. století až do jeho 80. let.

98110

Historie magnetofonu začíná roku 1878, kdy americký mechanik O. Smith, inspirován návštěvou v Edisonových laboratořích, pojal myšlenku záznamu telefonních signálů ocelovým drátem. V roce 1898 znovuobjevuje princip dánský vynálezce Valdemar Poulsena v průběhu několika let vyrábí „zvukové záznamníky“ na ocelový drát: telegrafon. Magnetofon se tak zrodil z myšlenky telefonního záznamníku . ..
Další data souvisí s rozhlasem:
1910 – L. de Forest snímá zvuk opery Carmen a přenáší jej rozhlasově
1923 – ve Kbelích dne 18.května začíná vysílat český rozhlas „Radiojournal“
Po složitých počátcích vysílání českého rozhlasu z vysílače ve Kbelích se studio několikrát stěhovalo a potýkalo s obtížnou finanční situací. Roku 1925 vstoupil do společnosti Radiojournal stát, navýšil základní jmění a umožnil další rozšíření programové nabídky (zpravodajství, hudba, umělecký program, divadelní představení, vysílání pro děti).

V této době je možné datovat první nosiče s namluvenými pohádkami. Ve 40.letech jich bylo prokazatelně několik desítek.
V roce 1932 získává německá AEG patentní práva Fritze Pfleumera, který si už koncem 20. let nechal patentovat záznam zvuku na papír potažený magnetickou vrstvou z ocelového prášku. Vznikl tak první magnetofon s nekovovým páskem opatřeným magnetickou vrstvou (tak jako ho známe dnes).
V 2. polovině 50. let neúspěšně představuje firma RCA-Victor stereofonní „kazetu“, většího úspěchu se dočkala“Compact Casette“ (1962) holandské společnosti Philips.
První prototyp CD přehrávačů představila roku 1981 firma Sony.