České a cizí pohádky

Světové pohádkové oblasti:

 • severní Asie a severní i východní Evropa
 • střední, západní i jihovýchodní Evropa
 • území při moři Středozemním
 • poříčí Nigeru
 • poříčí řeky Konga
 • východní Asie, Tibet, Indie a Indonésie
 • Oceánie
 • Austrálie

rozdíly:

 • obsah (národní varianty)
 • umělecká úroveň,
 • způsob vypravování
 • odráží kulturu, z níž pochází (domácí krajinu, sociální a další zvyklosti dané kultury, pocity a názory lidí, u přírodních národů platí pravidlo přežije jen nejsilnější – krutost přírody)

Přes tyto odlišnosti, nacházíme společné rysy světových klasických pohádek. Jen zřídkakdy se ovšem najdou podobné pohádkové obrazy a postavy jako u evropských národů také u Eskymáků, Indiánů, Afričanů či Asiatů. Ve většině kultur existuje přesná dělící čára mezi mýtem a lidovým vyprávěním nebo pohádkou. Severské jazyky mají pro obojí jedno slovo: sága. Němčina rozlišuje mezi Sage pro mýty a Märchen pro pohádky. Anglický i francouzský výraz pro pohádku zvýrazňuje roli víl (fairy tale, conte de fées), přestože se ve většině z nich nevyskytují. Ryze českou postavou je vodník – postava, kterou nenajdeme v pohádkách jiných národů – mužík vládnoucí podvodnímu království rybníků a jezer, schraňující v hrncích lidské duše.

České pohádkové regiony:

 • Podbrdsko a Vltavsko
 • Plzeňsko
 • Domažlicko a Klatovsko
 • Prácheňsko a Bechyňsko
 • Chrudimsko a Čáslavsko
 • Hradecko
 • Boleslavsko a Litoměřicko
 • Žatecko a Loketsko
 • Kouřimsko a Rakovnicko
 • Praha
 • Po Hané a kolem Brna
 • Od Horácka k Dyji
 • Po Dyji na Slovácko
 • Valašskými vrchy a horami
 • Slezským a moravským severem

Rozdělení klasických českých pohádek:

cesky-honza

 1. Cesta hrdiny za princeznou – typická je cesta hledání princezny, kterou hrdina na počátku příběhu spatří. Někdy spatří jen obraz princezny, který mu učaruje. Hrdina se pak vydává na cestu plnou překážek a úkolů, k jejichž splnění mu napomáhá nadpřirozená moc pomocníků. Např. Dlouhý, Široký a Bystrozraký či Tři zlaté vlasy děda Vševěda. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku.
 2. Vysvobození z cizí podoby skrze lásku – např. Panna a Netvor
 3. Hrdina má splnit úkol (něco přinést, něco získat pro druhého, princeznu pro zlého krále) – např. O ptáku Ohniváku
 4. Zdomácnělý hrdina vyráží do světa – hrdina odchází z domácího prostředí, odkud je často vyštván. U cizího dvora slouží v přestrojení, setká se s princeznou, plní úkoly v utajení, na konci dojde k odhalení a šťastné svatbě. Např. Princezna se zlatou hvězdou na čele, Popelka, O oslí kůži, Princ Bajaja
 5. Zapomnění - hrdina se setkává s princeznou a má ji za určitých podmínek osvobodit. Zklame však, zapomene na svůj slib a poté podstupuje náročnou cestu zpátky k princezně. Např. O bílém hadu
 6. Pohádky o ženách – např. Šípková Růženka či Sněhurka

TOP 15 českých pohádek

 • Popelka
 • Sněhurka
 • Šípková Růženka
 • Hloupý Honza
 • Červené Karkulce
 • Zlatovláska
 • Hrnečku, vař!
 • Smolíček
 • Budulínek
 • Čert a Káča
 • Dvanáct měsíčků
 • Otesánek
 • Hloupý pecivál
 • Dlouhý, široký a bystrozraký
 • Pták Ohnivák