Marťánkovo pražské dobrodružství

Výrobce: Diafilm Praha
Výroba: 1970
Text: list
Snímků: 23
Napsal: Jarmila Vrchotová-Pátová
Kreslil: Miloš Nesvadba
Poznámka: B372, pro Besip

Zábavné a vtipné poučení o bezpečnosti dětí na ulicích. Postava Marťánka děti zaujme a vyvolá v nich výrazné emocionální reakce.

Diafilm o Marťánkovi vyplní mezeru v tématice: bezpečnost dětí na ulicích. Je to poučení zábavné a vtipné. Postava Marťánka děti zaujme a vyvolá v nich výrazné emocionální reakce. Děti budou o diafilmu hovořit, popisovat obrázky, zajímat se o dopravní značky a vyprávět své zkušenosti. Je to dobrý úvod např. k besedě o chování dětí na ulicích nebo k rozhovoru o dopravních prostředcích, může se stát i podnětem k tvořivě hře a k výrobě různých pomůcek k ní. Nejvhodnější dobou pro seznámení se s diafilmem je odpoledne. Není třeba hned upoutávat pozornost dětí na podrobnosti, je lépe nechat diafilm nejprve působit jako celek. Teprve později může učitelka využít dějové a výtvarné stránky diafilmu a tvůrčím způsobem je rozvádět. Po důkladnějším seznámení děti s diafilmem se děti naučí znát dopravní značky, důležité pro jejich bezpečnost. Protože diafilm děti zaujme, bude úkol splněn hravou a radostnou formou.

 

Další příspěvky

«

»

1 komentář

No ping yet

  1. admin píše:

    Diafilm o Marťánkovi vyplní mezeru v tématice: bezpečnost dětí na ulicích. Je to poučení zábavné a vtipné. Postava Marťánka děti zaujme a vyvolá v nich výrazné emocionální reakce. Děti budou o diafilmu hovořit, popisovat obrázky, zajímat se o dopravní značky a vyprávět své zkušenosti. Je to dobrý úvod např. k besedě o chování dětí na ulicích nebo k rozhovoru o dopravních prostředcích, muže se stát i podnětem k tvořivé hře a k výrobě různých pomůcek k ní. Nejvhodnější dobou pro seznámení se s diafilmem je odpoledne. Není třeba hnědi upoutávat pozornost dětí na podrobnosti, je lépe nechat diafilm nejprve působit jako celek. Teprve později může učitelka využít dějové a výtvarné stránky diafilmu a tvůrčím způsobem je rozvádět. Po důkladnějším seznámení dětí s diafilmem se dětí naučí znát dopravní značky, důležité pro jejich bezpečnost. Protože diafilm děti zaujme, bude úkol splněn hravou a radostnou formou.

Napsat komentář