O divotvorné harfě

Výrobce: Moravská ústředna Brno
Výroba: neznámo
Text: list
Snímků: 16
Napsal: Vlad. Pazourek
Kreslil:
Poznámka: B958, text B127, podle B. Němcové

 

Další příspěvky

«

»