V obchodě

Výrobce: Diafilm Bratislava
Výroba: 1970
Text: list
Snímků: 21
Napsal: Dr. Karel Tupý
Kreslil: Rudolf Ferko (foto)
Poznámka: B949, pro UP, red: Alexander Kuzma

Obchod je místem, kde se výrobce stýká se spotřebitelem: je sprostředkovatelem mezi oběma stranami. Má své ustálené zvyklosti a způsob jednání. Těmto způsobům je třeba žáky postupně naučit.

Jednotlivé obchody se od sebe líší velikostí, zařízením, druhem prodávaného zboží, množstvím přicházejících zákazníků a mnoha dalšími okolnostmi. Diafilm se proto nesoustřeďuje na jediný obchod s jedním druhem zboží, ale na vybraných ukázkách sleduje několik různých prostředí.

Obchod má dlouhou tradici. V jednotlivých oborech prodeje spotřebního průmyslového zboží jsou však prodejny na různé úrovni, v rozdílném stádiu vývoje. I mladší žáci mohou tyto rozdíly pozorovat a navzájem je porovnávat. Dobře připravená vycházka do několika obchodů jim pomůže poznat a uvědomit si některé souvislosti.

Spotřební průmysl v ČSSR patří mezi přední hospodářská odvětví. Správně rozložená síť obchodů, a dobrá služba zaměstnanců umožňuje plynulé zásobování obyvatelstva. To je důležité hlavně ve velkých městech, kde denní spotřeba jen potravinářských výrobků se měří na stovky nákladních vlaků.

Diafilm V obchodě ukazuje také, jak postupně dochází k modernizaci obchodů a jejich vybavení jak se stále zřetelněji zlepšuje péče o zákazníka.

 

 

Další příspěvky

«

»