Život venkovského lidu v 2.pol 18 stol a v 19.stol

Výrobce: Diafilm Bratislava
Výroba: 1967
Text: chybí
Snímků: 35
Napsal: Lujza Kresánková
Kreslil: Rudolf Kedro (foto)
Poznámka: B925, pro UP, red: Pavol Baník, název sk: Obrázky zo slovenských dejín – 4. Život vidieckeho ĺudu v 2.pol 18. storočia a v 19. storočí, sada vlastivěda (sk)

 

Další příspěvky

«

»

Napsat komentář